POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
A efecte del previst en el Reglament de Protecció de Dades 2016/679 (GPDR) del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques, així com a la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals; VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., amb CIF B65196164, informa l’usuari de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal la finalitat principal del qual és la gestió, administració i manteniment dels serveis prestats i/o contractats, així com per a activitats comercials i de màrqueting, sempre sota el consentiment de l’usuari (de manera lliure, informada, especificada i inequívoca) i tenint en tot moment dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades. 

VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. assumeix el compromís de garantir la privacitat i seguretat del visitant del Lloc Web en tot moment, així com el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l’usuari. Les dades personals que s’obtinguin a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades als fitxers indicats anteriorment titularitat de Viatges Independents, amb domicili en Carrer Av. Diagonal 337 de Barcelona C.P. 08037.

 

CESSIÓ DE DADES
VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. no cedeix les dades personals a tercers, excepte si és necessari per a la prestació del servei contractat. En tal cas, únicament comunica aquelles dades imprescindibles per a gestionar la prestació del servei contractat, de manera que la cessió respon a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica existent entre els interessats i l’agència de viatges, el desenvolupament dels quals, compliment i control impliquen necessàriament la connexió de les dades i que inclou la transmissió necessària d’aquestes. No obstant això, en el cas de ser cedides a algun tercer, es produirà una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat.

 

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ
Els interessats podran exercitar els seus drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), i revocar el consentiment prestat pels tractaments i/o cessions de dades en qualsevol moment, sol·licitant-ho per correu postal dirigit a VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L a la direcció Av. Diagonal 337, 08037 Barcelona; o bé, enviant un correu electrònic a bcn@viatgesindependents.cat, juntament amb prova vàlida en dret, com a còpia del document oficial d’identitat, i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES
Mantindrem la seva informació personal mentre que existeixi una relació contractual, precontractual i/o comercial amb vostè, o mentre que vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.