Avís Legal

  1. DADES IDENTIFICATIVES.

El domini web https://viatgesindependents.cat és un domini d’Internet explotat per VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., empresa que també és titular del lloc web. VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. amb NIF B65196164 té el seu domicili social a Av. Diagonal 337, 08037 Barcelona i disposa de telèfon de contacte 93 454 37 03 i e-mail de contacte: bcn@viatgesindependents.cat. L’esmentada societat  està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 41506 Foli 94, fulla 8.

Així mateix VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. disposa de la garantia de viatges combinats prevista a l’article 252-10 del Codi de Consum de Catalunya, formalitzada a través de la pòlissa de caució nº 020S01952CAV, les dades de la qual es detallen a continuació:

Nom entitat garant: MARKEL INSURANCE SE

Telèfon de contacte entitat garant: 91 556 19 78

Correu electrònic contacte entitat garant: notificaciones@markelintl.es

 

  1. PROPOSTES DE VIATGES PUBLICADES AL LLOC WEB.

En aquest lloc web els Usuaris trobaran publicades diferents propostes de viatges.

En les propostes de viatges els Usuaris podran descarregar-se al mateix lloc web la fitxa tècnica completa del viatge. En cas d’estar interessats en formular una sol·licitud de reserva per aquest viatge, els Usuaris podran posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte «Sol·licita informació», o bé remetent-nos un correu electrònic a bcn@viatgesindependents.cat o bé, si els Usuaris ho prefereixen, poden trucar-nos al 93 454 37 03 i agendar si ho desitgen una cita a les nostres oficines (Avda. Diagonal 337, 08037 Barcelona) per a formalitzar el procés de reserva presencialment. Per part de VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. en tot cas es posarà a disposició dels Usuaris abans de que decideixin contractar un viatge tota la informació precontractual i contractual necessària a tal efecte.

Els Usuaris podran rebre més informació a través del formulari “Escriu a continuació el teu comentari”, en la pàgina de Contacte, omplint les dades sol·licitades a tal efecte al formulari. Posteriorment, els Usuaris rebran un correu electrònic de VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., agència de viatges amb la que per mitjà d’intercanvi de correus electrònics els Usuaris podran, en caso d’estar interessats, contractar el viatge de que es tracti. Els Usuaris seran degudament informats del procés a seguir a tal efecte per VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., la quals els remetrà abans de que els Usuaris decideixin contractar tota la informació precontractual i contractual necessària a tal efecte. Així mateix, si els Usuaris ho prefereixen, poden trucar-nos al 93 454 37 03 i agendar si ho desitgen una cita a les nostres oficines (Avda. Diagonal 337, 08037 Barcelona) per a formalitzar el procés de reserva presencialment i per part de VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. es posarà a disposició dels Usuaris abans de que decideixin contractar un viatge tota la informació precontractual i contractual necessària a tal efecte.

 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. ostenta la titularitat o, en el seu cas disposa de la necessària llicència d’ús atorgada pels titulars de tals drets, de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web, així com de tots els elements continguts en el mateix.

D’acord amb la normativa de propietat intel·lectual i industrial, es prohibeix la reproducció total o parcial pels Usuaris dels continguts d’aquest lloc web, així com la seva modificació i/o distribució. No obstant, els Usuaris poden visualitzar, copiar, imprimir i guardar el contingut de l’esmentat lloc web en qualsevol suport físic, sempre que ho facin exclusivament amb fins personals i privats.

 

  1. GESTIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS.

Els Usuaris podran formular les seves queixes i reclamacions a VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. per telèfon trucant al 93 454 37 03, així com per escrit per mitjà de l’adreça postal Av. Diagonal 337, 08037 Barcelona i/o la direcció de correu electrònic: bcn@viatgesindependents.cat.

Quan VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. rebi una queixa o reclamació, a més de justificar-ne la seva recepció, les respondrà per escrit a la major brevetat possible i en tot cas en el termini màxim d’1 mes.

Igualment els consumidors i usuaris podran sol·licitar a VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. fulles oficials de reclamació a través de l’adreça de correu electrònic: bcn@viatgesindependents.cat.

Així mateix, trobaran informació sobre la Resolució Alternativa de Conflictes i les Accions Judicials en els apartats 25 i 26 de les Condicions Generals de Viatge Combinat que troben al següent enllaç:

Per últim, al següent enllaç trobaran informació sobre la Plataforma de Resolució de Litigis en línia de la Unió Europea:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

 

  1. NORMATIVA I JURISDICCIÓ APLICABLE.

Resultarà aplicable en tot moment la legislació espanyola vigent i aplicable i seran competents per a conèixer qualsevol litigi dels Usuaris amb l’agència de viatges a dalt identificada, els Tribunals competents del domicili del consumidor.

Avís de cookies

Aquesta plana web guarda petits fragments d'informació (cookies) amb la finalitat d'oferir una millor navegació i per a finalitats estadístiques. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, i desapareixen en acabar la sessió l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per sí mateixes dades de caràcter personal de l'usuari. L'usuari pot rebutjar l'ús de cookies des d'aquest mateix banner o bé canviar la configuració del seu propi navegador. Informació sobre la política de privacitat