Bangladesh

La vida a les ribes del Brahmaputra

Bangladesh

Bangladesh és un país molt poc turístic que proporciona una oportunitat fantàstica per descobrir la vida a la vora dels rius, que segueix unes pautes que pràcticament no s'han vist alterades per la influència occidental.

Viatges a Bangladesh
Viatges relacionats