Iraq

Llocs mítics de la història antigua i recent

Iraq

Després de molts anys esperant l'oportunitat, finalment la República de l'Iraq obre les portes al turisme. El país pateix inestabilitat social, política i econòmica, característiques definitòries avui dia de molts països del Pròxim Orient. Tot i això, la violència ha acabat i hi ha seguretat a les regions a visitar.

Viatges a Iraq
Viatges relacionats