Palestina

Bressol de tres religions

Palestina

A Palestina és on es desenvolupa la societat establerta, l'alfabet, la religió i la literatura, esdevenint així un lloc de trobada per a diverses cultures i idees que han donat forma al món que coneixem avui.

Viatges a Palestina
Viatges relacionats